Customer Care – Supply Chain Support

Welkom bij High Demand Brands!

Hieronder een beeld van de taken (we spreken overigens liever van een bijdrage) binnen High Demand Brands voor jouw functie. Je zult merken dat de nadruk niet zozeer ligt op de loutere uitvoering van taken, dan wel op het resultaat ervan.

Elke taak heeft een doel. En het doel is altijd iets waar iemand anders beter van wordt. Iets wat waarde creëert. Dat kan de klant zijn, de organisatie zelf, de directie of een collega.


Je vraagt zich wellicht af of je er ook beter van wordt?
Wel, op meer manieren dan je misschien denkt. Een boeiende job, tevreden klanten, een fijne samenwerking met collega's en een integere directie... om te beginnen. 
En ja, daar waar de medewerkers zich verdienstelijk weten te maken (door bij te dragen), komt de organisatie graag tegemoet aan datgene wat medewerkers zelf belangrijk vinden. 


Bij elke taak/bijdrage bent u òf 'accountable' òf 'responsible'.

Wie 'accountable' is, is de eindverantwoordelijke van de bijdrage.
Als je 'accountable' bent, word je verwacht zelf voor het eindresultaat in te staan.


De medewerker die 'responsible' is, is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is. 

Als accountable,  rapporteert je spontaan aan alle belanghebbenden over het resultaat van alle bijdragen, of je geeft aan de directie of collega's aan waar een en ander vertraging oploopt.

Kortom, je denkt zelf mee vooruit.

Accountable zijn betekent dat je zelf de oplossing zoekt om het resultaat van de bijdrage te garanderen. Betekent dat dat we je aan je lot overlaten? Allerminst, collega's zijn altijd  graag bereid je te helpen waar het kan, als je daar zelf om vraagt. Medewerkers die oplossingen aanbrengen ipv problemen zijn namelijk verdienstelijker.

Iemand die geen verantwoordelijkheid neemt, heeft uitvluchten. Dat zie je aan het niet tijdig nemen van actie en het zoeken van uitvluchten. Bij 100% verantwoordelijkheid zijn er 0% uitvluchten. Ter ondersteuning van mensen die verantwoordelijkheid opnemen, bieden wij:

 • Duidelijke verantwoordelijkheden
 • Duidelijke functieomschrijvingen
 • Duidelijke doelen en verwachtingen
 • Duidelijke KPI’s waarmee je bijdrage en inspanning transparant worden. 

en sturen wij aan op:

 • Duidelijke communicatie – we spreken elkaar direct aan op het behalen of missen van afspraken, acties en bijdragen
 • Duidelijke probleemdefinitie en oplossend vermogen - Als er zich een probleem voordoet, neem dan eerst het tijd om het probleem goed te beschrijven. Los daarna dat probleem op. 

De functie omvat:

Het uitvoeren van jouw taken  :

 • Beantwoorden van telefoon en mailbox
 • Klanten commercieel te woord staan en upselling waar mogelijk
 • Ingeven van orders
 • Orders van klanten activeren voor orderpicking magazijn
 • Planning orderpicking zodat leverdeadlines gehaald worden


Er is goede en innoverende IT aanwezig om dit alles in goede banen te leiden : ERP-systeem, Copernica, Power BI , Salesforce.
Voor de coördinatie  is een plannings- en opvolgingstool voorzien, zodat u makkelijk uw taken kan plannen en opvolgen.

Dé ideale kandidaat of kandidate:

 • Heeft ervaring in bovenstaande functie.
 • Is planmatig en doelgericht, communicatief, pro-actief en zelfredzaam.
 • Heeft een uitstekend zicht op wat moet of had moeten gebeuren en wat reeds gebeurd is.
 • Kan anticiperen op bottlenecks en onheil vermijden of omzeilen.
 • Is dus erg pro-actief en heeft er geen probleem mee om mensen of klanten te waarschuwen als hij of zij het onheil niet heeft kunnen vermijden.
 • Heeft een 'I love it when a plan comes together'-instelling en is dus bijzonder oplossingsgericht en daadkrachtig in situaties waarin snel de juiste prioriteiten moeten kunnen gesteld worden.
 • Heeft inzicht in databases en hoe deze werken (ERP/of AX is meegenomen maar móet niet).
 • Heeft inzicht in processen en hoe deze werken.
 • Is 3-talig : spreekt en schrijft vlot Frans en Nederlands en kan ook goed overweg met Engels ( Duits is een plus).

 

Opmerking: 
Er wordt een interne opleiding voorzien.
Op regelmatige basis worden er ook 'buiten-het-werk-activiteiten' georganiseerd.
Werken in een boeiende wereld van topmerken

Durf zeker te solliciteren! Stuur jouw motivatie en CV naar Jan Sluyts.