Vacature Account Manager Fashion België - Luxemburg

Functieomschrijving

Welkom bij High Demand Brands! Deze functieomschrijving geeft een beeld van de taken binnen High Demand Brands voor uw functie.

U zult merken dat de nadruk niet zozeer ligt op de loutere uitvoering van taken, dan wel op het resultaat ervan. Elke taak heeft een doel. En het doel is altijd iets waar iemand anders beter van wordt. Iets wat waarde creëert. Dat kan de klant zijn, de organisatie zelf, de directie of een collega.

U vraagt zich wellicht af of u er ook beter van wordt? Wel, op meer manieren dan u misschien denkt. Een boeiende job, tevreden klanten, een fijne samenwerking met collega's en een integere directie... om te beginnen. En ja, daar waar de medewerkers zich verdienstelijk weten te maken (door bij te dragen), komt de organisatie graag tegemoet aan datgene wat medewerkers zelf belangrijk vinden. 

Bij elke taak (we spreken overigens liever van een bijdrage) bent u of 'accountable' of 'responsible'. Wie accountable is, is de eindverantwoordelijke van de bijdrage. Als u 'accountable' bent, wordt u verwacht zelf voor het eindresultaat in te staan. De medewerker die responsible is, is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is.

Als accountable rapporteert u spontaan aan alle belanghebbenden over het resultaat van alle bijdragen, of u geeft aan de directie of collega's aan waar een en ander vertraging oploopt. Kortom, u denkt zelf mee vooruit.

Accountable zijn betekent dat u zelf de oplossing zoekt om het resultaat van de bijdrage te garanderen. Betekent dat dat we u aan uw lot overlaten? Allerminst, collega's en directie zijn altijd  bereid u te helpen waar het kan, als u daar zelf om vraagt. Medewerkers die oplossingen aanbrengen i.p.v. problemen zijn namelijk verdienstelijker.

Iemand die geen verantwoordelijkheid neemt, heeft uitvluchten. Dat ziet u aan het niet tijdig nemen van actie en het zoeken van uitvluchten. Bij 100% verantwoordelijkheid zijn er 0% uitvluchten. Ter ondersteuning van mensen die verantwoordelijkheid opnemen, bieden wij

  • duidelijke verantwoordelijkheden
  • duidelijke functieomschrijvingen
  • duidelijke doelen en verwachtingen
  • duidelijke KPI’s waarmee uw bijdrage en inspanning transparant worden

en sturen wij aan op

  • duidelijke communicatie – we spreken elkaar direct aan op het behalen of missen van afspraken, acties en bijdragen
  • duidelijke probleemdefinitie en oplossend vermogen - als er zich een probleem voordoet, neem dan eerst het tijd om het probleem goed te beschrijven. Los daarna dat probleem op.

De functie omvat

Het beheren van alle klanten van CR7, Dockers, Garage & Slater in België en Luxemburg:

- Bepalen van de groei-strategie naar onze retailers en e-tailers

- Meedenken (met de brandmanagers) over marketing campagnes en hoe deze kunnen gemaximaliseerd en opgevolgd worden

- De pre- en re-order verkopen doen binnen de gestelde deadlines

- Implementeren van onze marketing tools bij onze klanten, teneinde een meerverkoop te realiseren

- Resultaten meten, analyseren, rapporteren en bijsturen waar nodig

- Sterke relaties opbouwen met key partners

- Up-to-date zijn en blijven van de nieuwste evoluties en trends in uw vakgebied, de noden van onze klanten kennen en pro-actief meedenken over nieuwe campagnes

 

Er is goede en innoverende IT aanwezig om dit alles in goede banen te leiden : ERP-systeem, Copernica, Power BI , Salesforce.

De ideale kandidaat:

- heeft ervaring in bovenstaande functie

- is planmatig en doelgericht, communicatief en zelfredzaam

- heeft een uitstekend zicht op wat moet of had moeten gebeuren en wat reeds gebeurd is

- kan anticiperen op bottlenecks en onheil vermijden of omzeilen

- is dus erg pro-actief en heeft er geen probleem mee om mensen of klanten te waarschuwen als hij of zij het onheil niet heeft kunnen vermijden

- heeft een 'I love it when a plan comes together'-instelling en is dus bijzonder oplossingsgericht en daadkrachtig in situaties waarin snel de juiste prioriteiten moeten kunnen gesteld worden

- heeft inzicht in databases en hoe deze werken (Salesforce)

- heeft een goede kennis van Excel

- is 3-talig: spreekt en schrijft vlot Nederlands en kan ook goed overweg met Frans en Engels

 

Opmerking:

Er wordt een interne opleiding voorzien.